RESULTATS
Seniors Filles 1 - NF1
 
Seniors Filles 2 - Pré Nationale
 
Seniors Filles 3 - Régionale 3
Seniors Garçons 1 IE CTC - NM3
 
Seniors Garçons 2 IE CTC - Pré Nationale
 
Seniors Garçons 3 IE CTC - Régionale 2
 
Seniors Garçons 4 - Départementale 3
U18F - Régional
 
U18F - Inter-départemental
U17M - INTER-DEPARTEMENTAL
NF U15 Elite
 
U15F - Régional
 
U15F - Inter-départemental
U15M - Inter-départemental
U13F1 - Inter-Départemental
 
U13F2 - Inter-départemental
U13M - Inter-départemental